Godset

Wedelslund Gods


For enden af markvejen, let skjult af de omkringliggende skove, finder man Wedelslund´s samlede gårdkompleks. Det består at en trelænget hovedbygning, hvoraf de ældste længer kan dateres tilbage til midten af det 17. århundrede. Disse er opført i bindingsværk oprindelig med stråtag, men fremstår i dag med tegltag.

Avlsgården dateres tilbage til 1887, hvor den genopbygges efter en brand. Den udgør samlet ca. 3500 kvadratmeter lader, heraf en kostald med plads til 70 malkekøer. I 50érne leverede køerne  bl. a. børnemælk til de nyfødte i Midtjylland.

Siden blev det til opdræt at kødkvæg, hvilket sluttede i 70érne, hvor det sidste kvæg blev solgt.

Lader og stalde anvendes i dag til opbevaring af landbrugsmaskiner samt den mængder flis nødvendig til gårdens eget varmeforbrug, samt er også rammen omkring Wedelslund Gods Car Club.

Wedelslund Gods er gennem de sidste seks år blevet gennemrestaureret, og fremstår i dag ægte og egns unik.


Læs mere her

Skovene

En  stor bestand af bl. a. rådyr, fasaner, ræve og harer  holder til i de 40 hektar, overvejende løvskov, der omkranser selve godset.

Området er særdeles smukt og  kuperet, hvilket især i foråret, giver en fantastisk naturoplevelse med de store nyudsprungne bøge på skrænterne ned til Skjørring bæk. Denne snor sig gennem skoven for til sidst at løbe ud i Lyngbygaard Å, på sin vej til Århus bugt.


Udover skovene omkring selve godset, vil man ad lange markveje mod nord, komme til Skjørring Overskov. Her findes yderligere 165 hektar sammenhængende skov tilhørende Wedelslund Gods.

Markerne

De herskabelige marker tilhørende Wedelslund Gods, udmærker sig ved at være et sammenhængende jordområde.


Dette strækker sig fra pkt 76 Kobbelled bakke i nord, til Lyngbygaard Å i syd - et samlet terrænfald på over 50 meter.

Jorden drives traditionelt og udgør samlet 170 hektar, hvoraf 25 hektar er udlagt til varigt engområde.


Omdriftsarealerne er optimale til fremavl af gængse kornsorter som: hvede, byg, rug og raps.