Wedelslund Gods

For at videreudvikle de sidste fem års aktiviteter omkring klassiske køretøjer på Wedelslund Gods og især den succesfulde afholdelse af landets største veterantræf Grundlovsdag, er der søgt om Landzonetilladelse mhp. etablering af en Klassisk Automobilbane anno 1950 tæt på Godset.

Banen kommer til at bestå af 2,5 km jordfarvet asfalt til brug for Gentlemen Race for klassiske Sportsvogne fra tiden 1950-1980.

 

Automobilbanen er designet af tidligere nidobbelt Le Mans vinder Tom Kristensen, som de sidste år også har haft succes med at tage sejre hjem fra de klassiske løb afholdt under Goodwood Revival i England

 

Landskabet omkring selve Automobilbanen på Wedelslund er udført af Realdanias landskabsarkitekter, for at tilsikre at natur og landskabets herregårdsæstetik bevares.

 

Der planlægges afholdt to weekendløb (lørdag/søndag) gennem året, hvor vi håber at mange tusinde tidstypiske gæster vil deltage for at hylde de prægtige køretøjer og genskabe den helt fantastiske løbsstemning, der var tilbage i årene 1950-1980.

 

Med ønsket om et godt forår

Dorthe & Jesper Ungstrup Nielsen

Wedelslund Gods

Automobilbane Anno 1950

Car Club

Wedelslund Gods Car Club

Wedelslund Gods Car Club er opbygget omkring den gamle nyrenoverede avlsgård som i dag danner ramme omkring klubbens aktiviteter.

Der er også mulighed for opbevaring i uopvarmet område. Ønsker du at få opbevaret dit køretøj, så klik her for tilmelding.

Wedelslund Gods på Smart Phone

Wedelslund Gods kan nu downloades som Smartphone APP til både iPhone, iPad og Android

Søg efter "Wedelslund Gods" på Google Play eller iTunes for download af APP.

APP'en er gratis og fylder ca. 90 MB

Træf og køretøjsdag den 5. juni 2016

På Godset bruger vi 3 måneder på at forberede stedet frem til træffet Grundlovsdag, og det var derfor med stor glæde at tæt ved 2000 klassiske køretøjer, flyvemaskiner og Helikoptere valgte at lægge vejen forbi.

Se billeder fra Århus Stifttidende her

 

Wedelslund Gods • Wedelslundvej 2 • 8464 Galten • Telefon 2628 7465 • jun@wedelslundgods.dk • www.wedelslundgods.dk